Disclaimer


Opmerking:
Baseer belangrijke beslissingen NOOIT op de weergegevens verkregen via deze website.
Deze weergegevens mogen niet voor professionele  doeleinden gebruikt worden!

Weathercam zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor directe of indirecte gevolgen, of voor de eventuele schade, die uit het gebruik van deze  website  zou kunnen voortvloeien.

De informatie op deze website is:
  • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.
  • soms gekoppeld aan externe sites waarvoor Weathercam geen verantwoordelijkheid draagt.
  • geen professioneel of rechtskundig advies. Voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige instantie te raadplegen.
  • mag niet voor luchtvaartkundige doeleinden of andere operationele behoeften gebruikt worden. Raadpleeg daarvoor de officieel verspreide weersverwachtingen van het KMI.
  • bedoeld voor educatieve doeleinden. Commercieel gebruik van de informatie op deze site is niet geoorloofd.
  • Weathercam doet er alles aan juiste informatie te verzamelen en te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd, of waartoe via deze website toegang wordt.
  • Weathercam is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

 Copyright:
  • Waar informatie wordt verstrekt door derden, wordt deze overgenomen met toestemming van de betrokken partijen, maar de informatie blijft de intellectuele eigendom van de informatieverstrekker.
  • Sommige geofysische en astrofysische informatie op deze website wordt door derden gepubliceerd en is ook elders vrij op het internet beschikbaar.