Disclaimer

Opmerking:
Baseer belangrijke beslissingen NOOIT op de weergegevens verkregen via deze website.
Deze weergegevens mogen niet voor professionele  doeleinden gebruikt worden!
Weathercam zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor directe of indirecte gevolgen, of voor de eventuele schade, die uit het gebruik van deze  website  zou kunnen voortvloeien.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door Weathercam uitdrukkelijk afgewezen.
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.
De informatie op deze website is:
 • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.
 • soms gekoppeld aan externe sites waarvoor Weathercam geen verantwoordelijkheid draagt.
 • geen professioneel of rechtskundig advies. Voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige instantie te raadplegen.
 • mag niet voor luchtvaartkundige doeleinden of andere operationele behoeften gebruikt worden. Raadpleeg daarvoor de officieel verspreide weersverwachtingen van het KMI.
 • bedoeld voor educatieve doeleinden. Commercieel gebruik van de informatie op deze site is niet geoorloofd.
 • Weathercam doet er alles aan juiste informatie te verzamelen en te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd, of waartoe via deze website toegang wordt geboden. 
 • Weathercam streeft er naar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op deze website kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd die niet foutloos zijn. Weathercam kan niet garanderen dat deze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. 
 • Geen enkele verwijzing, link of vermelding naar en van informatie, produkten of diensten van ander websites kan worden beschouwd als een aanbeveling vanwege Weathercam. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.
 • Weathercam is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

 Copyright:
 • Waar informatie wordt verstrekt door derden, wordt deze overgenomen met toestemming van de betrokken partijen, maar de informatie blijft de intellectuele eigendom van de informatieverstrekker.
 • Sommige geofysische en astrofysische informatie op deze website wordt door derden gepubliceerd en is ook elders vrij op het internet beschikbaar.
 • Foto’s die op deze website gepubliceerd worden zijn eigendom van Weathercam en mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of in powerpointpresentaties, zonder de uitdrukkelijke toestemming van weathercam.be. Wil U ze toch gebruiken neem dan eerst contact op via onze contactpagina.

 Privacy:
 • Het is nooit de bedoeling om personen herkenbaar te fotograferen . We proberen zoveel als mogelijk om de privacy  te respecteren.
 • Het feit dat een foto op een bepaalde datum of uur gepubliceerd wordt betekent niet noodzakelijk dat die foto ook daadwerkelijk op dat moment genomen werd. Het kan gaan om een archiefbeeld.
Cookies :
 • Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website gaat U daarmee akkoord.
 • Cookies kunnen van uw computer verwijderd worden. Gebruik bvb. het gratis programma CCleaner om ze  te wissen.
 • Deze website maakt gebruik van een web analytics pakket om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser gebruikers surfen.  Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie U bent.